Training & Instruction category jobs in Chester, North West

<< previous | Displaying 1-2 of 2 results | next >>
Adult Learning Liaison Officer Deeside, permanent full time 21,123-22,941 per annum Coleg Cambria is one of the UK's largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire. We are now looking to appoint a highly motivated, innovative individ...
full job description
Swyddog Cyswllt Dysgu Oedolion Glannau Dyfrdwy, parhaol llawn amser £21,123-22,941 y flwyddyn Mae Coleg Cambria yn un o golegau mwyaf y DU ac mae'n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle, pob un wedi'i leoli'n gyfleus yng ngogledd ddwyrain Cymru, ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer. Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am unigolyn arloesol, llawn c...
full job description
<< previous | Displaying 1-2 of 2 results | next >>