Training & Instruction category jobs

<< previous | Displaying 1-2 of 2 results | next >>
Be part of an 'Officially Excellent' college! Inspire, Innovate, Succeed The college is currently looking to recruit a new manager within its Services to People Directorate. Deputy Director of Curriculum DD2 £43,599 - £48,790 The ideal candidate will bring a passion for education and a commitment to managing and developing their people. The role will manage our Healthcare, Childcare & Access to Hi...
full job description
Hoffech chi weithio i goleg sy'n 'rhagorol yn swyddogol'? Ysbrydoli, Arloesi, Llwyddo Mae'r coleg ar hyn o bryd yn recriwtio rheolwr newydd o fewn ei Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau i Bobl. Dirprwy Gyfarwyddwr y Cwricwlwm DD2: £43,599 - £48,790 Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn dod ag angerdd am addysg ac ymrwymiad i reoli a datblygu eu pobl. Bydd y rôl yn rheoli ein meysydd cwricwlwm Gofal Iechyd, Gofal...
full job description
<< previous | Displaying 1-2 of 2 results | next >>
Get Results only for: Training/Instruction5+ years